Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

1. У разі звернення споживача із відповідною скаргою до фінансової компанії, фінансова
компанія має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї
протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства. Загальний
термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити
порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти днів.

2. Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду
згідно законодавства до:

Регулятора – Національного  банку України (НБУ) p. з 01.07.2020 р., місцезнаходження:
01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; телефон: 0 800-505-240; електронна пошта:
nbu@bank.gov.ua,  веб-сайт: www.bank.gov.ua

Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, місцезнаходження:
33025, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Малорівненська, 91, телефон: (0362) 63-36-30, електронна пошта: vetmed@rivneprod.gov.ua,

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, телефони: (044) 279-12- 70 – приймальня; (044) 278-84-60, 278-41-70 – канцелярія, електронна пошта:
head@consumer.gov.ua

3. Споживач фінансових послуг може звернутися до судових органів у порядку, визначеному
законодавством України.

Закон України “Про захист прав споживачів”
Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”